Zoeken
Sluit dit zoekvak.

U zoekt een externe vertrouwenspersoon op de werkvloer?

Als goed werkgever wilt u graag een veilige werkomgeving, prettige werksfeer, inclusiviteit en duurzame inzetbaarheid bieden aan uw medewerkers. Echter heeft u te maken met allerlei ontwikkelingen die van invloed zijn op uw organisatie, waardoor het makkelijker gezegd dan gedaan is. Zo hebben ingrijpende levensveranderingen in het privéleven van de medewerkers vaak hun weerslag op de werkvloer. Maar ook heeft u te maken met de op handen zijnde wet Verplichtstelling Vertrouwenspersoon (https://ondernemersplein.kvk.nl/vertrouwenspersoon-verplicht/) ongewenst gedrag op de werkvloer (invoering hoogstwaarschijnlijk juli 2024 of januari 2025).

Daarom maken we bij Cretio onderscheid bij het inschakelen van een externe Vertrouwenspersoon vanuit Wettelijke Verplichting en externe Vertrouwenspersoon door Vrijwillige Inzetbaarheid. Met het inschakelen van een Vertrouwenspersoon van Cretio heeft u dankzij onze holistische aanpak gelijk een totaal pakket in huis.
Aan u is de keuze……………….

Vertrouwenspersoon vanuit wettelijke verplichting

Zodra er sprake is van pesten, (seksuele) intimidatie, gewetensnood en agressie/geweld op de werkvloer, dan heeft de organisatie een onafhankelijke Vertrouwenspersoon nodig waaraan melding van ongewenst gedrag gedaan kan worden. Met deze melding moet volgens voorgeschreven beleid en protocollen integer worden omgegaan. Door hiervoor een Externe Vertrouwenspersonen van Cretio in te zetten wordt er (pro-) actief en preventief gewerkt aan een veilige werkomgeving.  Dit kan een positieve bijdrage hebben aan gezondere werknemers en mogelijk ziekteverzuim voorkomen.

Wat Cretio voor u kan betekenen:

 • mogelijkheid om ongewenst gedrag te melden aan een Vertrouwenspersoon, zowel als het je overkomt als wanneer je het signaleert
 • het zijn van een meldpunt: telefonisch en/of op locatie (ook na kantoortijden) mogelijk
 • het bieden van een luisterend oor aan en het voeren van gesprekken met melder van ongewenst gedrag
 • het herkennen en erkennen van onveilige situaties binnen de gehele organisatie
 • het creëren van bewustwording door te informeren, inspireren en geven van voorlichting
 • het signaleren van noodzakelijke vervolgactiviteiten en eventueel inzetten van (externe) expertise
 • het verzorgen van een geanonimiseerd jaarverslag
 • een bijdrage leveren aan een veilige werkomgeving en prettige werksfeer


Samen bekijken wat mogelijk is?

Wat Cretio voor u kan betekenen:

 • onafhankelijke en integere externe Vertrouwenspersonen (24/7 bereikbaar)
 • inventarisatie van de situatie
 • signaleren van en doorpakken bij noodzakelijke vervolgactiviteiten
 • het praktische terzijde staan in de thuissituatie om verder te kunnen door o.a.:
  • het aanbrengen van structuur
  • het geven van richtlijnen op juridisch, fiscaal, administratief en emotioneel gebied
  • het inschakelen van het sociale netwerk
  • het inzetten van betaalde mantelzorgers
  • het tijdelijk overnemen van de regie
Samen kijk je breder dan je eigen blik 

Vrijwillige inzetbaarheid

Zodra er in het privéleven van uw medewerkers een ingrijpende gebeurtenis plaatsvindt – zoals een scheiding, inleveren zelfstandigheid, verlies van een dierbare of het zijn/worden van een mantelzorger – dan vormt het een serieuze bedreiging voor de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. De onafhankelijke Vertrouwenspersonen van Cretio, met levenservaring, hebben kennis van zaken waar het juridische, fiscale, administratieve en emotionele kwesties betreft. Ze hebben een praktische inslag en bieden betreffende werknemers een nieuw perspectief, zodat zij op een gezonde manier en met een gerust hart hun werk weer kunnen voortzetten.