Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Heft in eigen handen

Een uitvaartbegeleider heeft mij gebeld met het verzoek om een nazorggesprek te voeren met mevrouw B. (76), die haar echtgenoot vrij onverwacht heeft verloren. Mw. B. heeft geen kinderen, alleen nog een jongere zuster die ver weg woont. Tijdens het gesprek blijkt dat mw. B. duidelijk op zoek is om de regie over haar leven te krijgen, maar dat het haar moeilijk valt dat in haar ééntje te doen. Temeer omdat zij vergeetachtig aan het worden is.

Samen met mw. B. en haar zuster spreek ik af, dat ik de komende tijd wekelijks langs zal komen om te kijken waar mw. B. tegenaan loopt en wat zij nodig heeft om nog zo lang mogelijk zelfstandig in haar huis te kunnen blijven wonen. Zo snel mogelijk maken we een afspraak met de notaris om een levenstestament te laten opstellen, zodat de zuster, indien mw B. dan niet meer kan, alle zakelijke en medische belangen van mevrouw kan behartigen. Ook zorg ik ervoor dat alle wensen van mw. B. goed inzichtelijk gemaakt zijn voor haar zuster.

        ‘Deze afhankelijkheid knaagde duidelijk aan mw. B. Hoe heeft het zover kunnen komen?’

Uit hun dankbare glimlach begrijp ik dat het voor beide zusters rust betekent nu zij het goed hebben geregeld. En natuurlijk blijf ik in de buurt om zo nodig in te springen en een oogje in het zeil te houden. Dat je het alleen kúnt wil namelijk nog niet zeggen dat je het alleen móet! Samen met het wijkteam van de thuiszorgorganisatie en de huisarts vorm ik een hechte driehoek die elkaar goed op de hoogte houdt. Zo kunnen we snel inspelen op de mogelijke veranderingen die nu eenmaal in ieders leven aanwezig zijn.

Uit de gesprekken die ik met mw. B. voer blijkt dat zij een actief werkzaam leven heeft gehad, maar na haar pensioen regelde haar echtgenoot altijd alles. Deze afhankelijkheid knaagde duidelijk aan mw. B. Hoe heeft het zover kunnen komen? We spreken af, dat ik mw. B. zoveel mogelijk zal begeleiden in deze voor haar nieuwe levensfase, waarin zij veel moet leren: internetbankieren, boodschappen bestellen via internet, etc. Heel verrast ben ik wanneer ik na een tijdje merk, dat mw. B. zelf achter haar pc is gaan zitten om één en ander zelf uit te zoeken. Mooi te constateren dat zij haar nieuwsgierigheid en interesse weer terug heeft.

We zijn nu ruim een jaar verder en op verzoek van mw. B. en haar zuster kom ik als haar vertrouwenspersoon nog wekelijks bij mw. B. langs. Dan nemen wij samen de post door en regelen we de afspraken met instanties en zorg. Indien nodig ga ik met haar mee naar afspraken en met toestemming van mw. B. houd ik haar zus regelmatig op de hoogte.

Helaas levert mw B. wel steeds meer van haar zelfstandigheid in, maar dankzij de goede samenwerking tussen haar zuster en mij op de achtergrond heeft ze wel zelf de regie. Alles is nu zo ingeregeld dat zij – hopelijk nog een lange tijd – in haar eigen huis kan blijven wonen! Een mooier compliment van het wijkteam heb ik voor mijn werk niet kunnen krijgen: ‘Zonder Cretio zou dit niet zijn gelukt’. En van mw. B. krijg ik nog steeds bij binnenkomst haar dankbare glimlach.