Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Blogs en nieuwsberichten

Zorgmijder

U kent ze wel, mensen die hun zelfstandigheid moeten inleveren wegens ziekte, ouderdom, een ongeluk of anderszins. Het is een ingrijpende levensverandering die vraagt om een andere aanpak dan voorheen. Als deze mensen zelf geen zorg vragen of dit niet kunnen accepteren maar wel nodig hebben, dan hebben we te maken met zorgmijders.

Een zorgmijder heeft te maken met problemen op verschillende vlakken die ze zelf niet als probleem erkennen. Vaak beseffen ze niet dat ze hulpbehoevend zijn (geworden) en hebben daarom de neiging vast te houden aan hetgeen ze kennen. Hierdoor krijgen zij niet de hulp die ze zo nodig hebben en kunnen zelfs daarmee hun eigen herstel of kwaliteit van leven in de weg staan. Dit is ook een grote uitdaging voor hun naasten en/of mantelzorgers. Voor hen kan het zeer frustrerend zijn als de nodige hulp geweigerd wordt.

Moeten de zorgmijders het dan toch maar lekker zelf uitzoeken of is onze slogan ook hier van toepassing? ‘Dat u het alleen kúnt, wil niet zeggen dat u het ook alleen móet.’ Hieronder treft u een 3-tal tips om de zorgmijder toch te voorzien van de juiste zorg.

1. Toon begrip en ga het gesprek aan

Ervaring leert dat mensen makkelijker hulp geven dan vragen. Het is echt moeilijk om afhankelijk te zijn van zorg van anderen. Probeer je daarom in te leven in de zorgmijder en stel hem/haar de vraag waarom hij/zij geen hulp wil.

Het kan te maken hebben dat men bang is om iemand tot last te zijn, zich schaamt of er nog niet aan toe is om de zelfstandigheid op te geven. Het is ook mogelijk dat iemand zijn eigen probleem nog niet inziet en zich niet bewust is van de zorgen die anderen om hem/haar hebben. Belangrijk is dat, wat de reden ook is, je daar empathie voor hebt en het vooral bespreekbaar houdt. Erover praten en begrip tonen kan namelijk helpen om de reden weg te nemen.

2. Wat kan iemand wel

Als zelfstandigheid ingeleverd moet worden zijn we geneigd om te kijken naar wat iemand niet meer kan. Het is aan te bevelen om juist de nog aanwezige zelfstandigheid te benadrukken. De zorgmijder heeft vooral behoefte aan zelfregie en wil deze niet ook nog eens inleveren aan goed bedoelde ongevraagde hulp. Het helpt de zorgmijder namelijk om controle over zijn/haar leven te houden. Daarom is het ook belangrijk om te weten wie de zorgmijder als persoon is en hoe hij/zij de dingen graag aanpakt. De geboden zorg kan dan veel beter aansluiten op de persoon zelf.

Als je dit weet, kun je de zorgmijder ‘verleiden’ door hem/haar uit te dagen om het eens op een andere manier te proberen dan hij/zij gewend is. Dit in plaats van jouw manier en inzichten op te leggen. Hierdoor behoudt de zorgmijder het gevoel dat niet zijn/haar hele leven wordt overgenomen en dat er respect is voor autonomie.

3. Bemoeizorg

Als tip 1 en 2 niet afdoende zijn en de zorgmijders geven overlast, of ze vormen een gevaar voor zichzelf of anderen dan kan er bemoeizorg ingezet worden. Bemoeizorg is een vorm van zorg waarbij er ongevraagd en pro-actief contact wordt gelegd met de zorgmijder. Vaak gebeurt dit vanuit een samenwerkingsverband bestaande uit verschillende hulpverleners op zowel medisch als het sociale vlak. Zij proberen de drempel voor de hulpvraag te verlagen en streven ernaar dat er uiteindelijk toch hulp geaccepteerd wordt zodat de juiste ondersteuning geboden kan worden.

Cretio helpt naasten en mantelzorgers om bemoeizorg te initiëren. Tevens is zij ervaren bij het bieden van individuele begeleiding (kan vanuit PGB) en kan de (vervolg-)zorg coördineren door de juiste mensen in te schakelen. Kijk eens bij welke situaties wij van betekenis kunnen zijn of neem direct contact met ons op.