Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Positieve Gezondheid en uw Persoonlijk LevensDossier

Goed om te lezen dat in de onlangs gepubliceerde landelijke nota Gezondheidsbeleid voor 2020-2024 het concept Positieve Gezondheid goed op de kaart staat.  Onze Cretio Partners passen het concept Positieve Gezondheid onder andere ook toe bij het opstellen van een persoonlijk LevensDossier: een op maat gemaakt document wat letterlijk uw leven in kaart brengt. 

Het Coronavirus maakt dat de focus in Nederland meer dan ooit op de gezondheid ligt maar zeker ook dat men zich in deze tijd ervan bewust is dat er in een leven ineens drastisch iets kan veranderen. De vraag speelt bij velen dan of alles wel goed geregeld is, zowel bij leven als bij overlijden.

Want heeft u het goed geregeld? Wie behartigt uw belangen als u het zelf niet meer kan? Wie zorgt er voor uw huisdier als u er zelf niet meer bent? Waar liggen uw polissen en alle wachtwoorden? En wat zijn uw wensen en heeft u dit goed vastgelegd, al dan niet bij een notaris.

”In deze tijd is men zich ervan bewust dat er in een leven ineens drastisch iets kan veranderen”

Cretio biedt u een handig hulpmiddel waarmee u letterlijk uw leven in kaart kunt brengen: het persoonlijk LevensDossier. Niet alleen uw persoonlijke omstandigheden en wensen, maar ook uw financiële situatie en feiten met betrekking tot uw bezittingen worden compleet gecodeerd en goed beveiligd vastgelegd, bij voorkeur in een digitale kluis. Het is daarmee een handig overzicht voor uzelf. Maar ook onmisbaar document voor uw naasten wanneer u door omstandigheden voor langere tijd uit de roulatie bent. Doordat zaken in samenhang met elkaar in kaart zijn gebracht, heeft het LevensDossier bovendien een belangrijke signaleringsfunctie. Zo kan de notaris, estate- of financial planner uit uw dossier opmaken of er nog te behalen (fiscale) voordelen zijn.

Wij maken bij het opstellen gebruik van Positieve gezondheid. In het concept Positieve gezondheid ligt het accent namelijk niet op ziekte. Maar op u (de mens) zelf, op uw veerkracht en op wat uw leven betekenisvol maakt. Door een brede benadering wordt er bijgedragen aan uw vermogen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Kortom, samen kijken we vooral naar wat u nog wel kan en belangrijk vindt. Én laten we u op een gezonde manier zoveel mogelijk uw eigen regie leiden.

Vraag hier een coupon aan waarmee u 3 maanden gratis de digitale online dienst van Cretio zelf kunt uitproberen. Vermeld Coupon Blog Gratis bij de opmerkingen.